Entegre Politikamız

Kuruluşundan bugüne kadar plastik enjeksiyon sektöründe hizmet veren firmamız, bu hizmetin ana ilkesi olarak her zaman müşteri tatminini ön planda tutmuş, bunun sağlanması için de aşağıdaki ilkeleri Entegre Politikası olarak benimsemiş olup, kuruluşundan bu yana hassasiyetle uygulamaktadır.
Sektöründe lider olma hedefindeki firmamızın Entegre politikası;
Müşterilerimize ilk defasında ve her defasında;Müşteri beklentilerinin de üzerinde kalite ve hizmet anlayışı ile koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,

Yönetim sistemimizin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası değer ve standartlara, yasal şartlara, müşteri şartlarına ve yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak, Tek seferde doğru yapma alışkanlığının kazanılmasını sağlamak,

Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmek,

İklim değişikliği ile mücadele için ürün ve süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirmek,

Çalışanlarını eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu en aza indirmek,

Yalın İş Güvenliği yaklaşımını kullanarak işletme sınırları dâhilindeki tüm İnsan Kaynaklarını, güvenli çalışma alanları ve iş güvenliği kültürü yaratarak, iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini kullanarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedeflemek,

Çalıştığımız çevreyi korumak, tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmak,

Tüm personele kalite bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,

Şirketimiz müşteri mutluluğunu kendisine sürekli hedef olarak seçmiştir. Müşteri değer ve davranışlarındaki değişiklikleri her zaman sistematik olarak takip ederek, müşterilerimizin şirketimizden ve hizmetlerimizden neler beklediğini belirlemek ve bu beklentilerini koşulsuz yerine getirmek ana iş hedefimizdir.

Müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ettiğimizi,

Şikayet, talep ve önerileri ele alırken, müşterilerimizin ihtiyaçlarının beklentilerinin tanınması ve müşterilerimize açık, etkili ve kullanımı kolay şikayet bildirme, talep etme ve öneride bulunma süreci sağlanması,

Müşterilerimizin beklentilerini; ücretsiz, güvenilir, objektif, şeffaf ve tüm verilerin gizliliği çerçevesinde kayıt altına alıp, yasal şartlar, etik ilkelerimiz ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendireceğimizi,

Şirketimize iletilen şikayetlerin tekrar oluşmaması için, gerekli altyapı iyileştirme çalışmalarını yapmayı, gelişime açık alanları tespit ederek verimliliği artırmayı,

Müşterilerimizin sadece şikayetlerini çözümleyerek değil, aynı zamanda beklentilerini de karşılayarak sunulan hizmet kalitesinin üst düzey beklentilere cevap verebilecek seviyeye ulaştırmak için sorumlu olduğumuzu,

Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik gelişmeleri takip ederek kalite hedeflerini ve sürekliliğini sağlamayı,

Müşterilerimizden gelen şikayet, talep ve önerileri ele alıp risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak mevcut süreci iyileştirmeyi,

Şikayet, talep ve önerileri alıp takip ve sonuçlandırma aşamasında, müşteri memnuniyetini önemsemeyi ve sürdürebilmeyi,

Müşterilerimizin fikirlerine saygı duyduğumuzu, kendilerine adil ve objektif davranılacağını, kişisel bilgilerinin güvende olduğunu, haklarının yasalara uygun şekilde korunduğunu, tarafsız, hesap verebilir, insana ve çevreye saygılı bir şirketten hizmet aldıklarını,


Yukarıda belirtilen prensipler doğrultusunda müşterilerin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.


BU AMAÇ VE HEDEF DOĞRULTUSUNDA, YÜRÜRLÜKTEKİ YASAL VE MEVZUAT ŞARTLARINA, ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001 VE ISO 10002 STANDARTLARININ ŞARTLARINA UYMAYI VE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ TAAHHÜT EDER.